Birim Müdürleri

Mustafa CAN – Mali İşler Müdürü

     mustafa can-mali hizmetler müdürü

Ayten İLERİ – Yazı İşleri Müdürü

     ayten ileri- yazı işleri müdürü

Kayhan ATEŞ – Fen İşleri Müdürü

kayhan ateş-fen işleri müdürü